1022 Den ene Menina Picasso glemte
Serigrafi EA 67x67
1023 Gjøglere
Serigrafi EA 68x56
Hei
1976 Blandingsteknikk 61x55
1025 Om å ha noen over seg
Serigrafi 57x44
1018 Lille Oles fødselsdagselskap
Serigrafi EA 45x56
1063 YoYo
Rye Sellgren/design Ramon Isern 180x80
1020 Fra grafikkmappen: Rykter og Anklager
1975 Serigrafi 15/50 68x56
1021 Fra grafikkmappen: Rykter og Anklager
1975 Serigrafi 49/50 68x56
  Collager i privat eie
  Collager i kunstmuseum
  Kunst i privat eie
  Kunst i privat eie
  Skulpturer i privat eie
  Kunst i privat eie
  Kunst til salgs
  Kunst til salgs

Om Kunstneren

Isern "Tilbakeblikk" 2005