Ramon Isern 1914-1989

Introduksjon:

RAMON ISERN er født i Barcelona i 1914, men var bosatt i Trondheim fra 1957 frem til sin død i 1989.

Han ble invitert til Norge av Oslo Kunstforening i 1954 til å stille ut skulpturer og malerier sammen med Marc Aleu og Jorge Fornas. Nasjonalgalleriet sikret seg et av Ramon sine hovedkunstverk kvinnegruppen " Naken i solen" som hadde fått 1.premie i en internasjonal skulpturkonkuranse i belgia (1953). Denne gruppen ble senere flyttet til Samtidsmuseet i Oslo.

Ramon er også kjent som en av initiativtagerne og drivkraften bak Gruppe 5 i 1961 med Håkon Bleken, Halvdan Ljøsne, Lars Tiller og Roar Wold i Trondheim - en gruppe som alle var tilknyttet arkitektavdelingen på NTH og som har hatt en stor betydning for norsk nonfigurativ kunst i etterkrigstiden.

Sin utdannelse har Ramon fra Academia de Bellas Artes de San Jorge i Barcelona fra 1930-36, samt at han gikk i billedhoggerlære hos Joan Centellas Raig i Barcelona. Ramon slo opprinnelig gjennom som billedhugger i slutten av 1940-årene, og er for mange kjent som skulptør bl.a. med "Tetraeder" - en 12 meter høy skulptur utenfor Oslo Helseråd. Foruten skulptur, begynte han i 1958 å eksperimentere med nye materialer og arbeidsområder; fra scenografi til collage, fra ryer til utsmykninger. Innen skulptur smidde og sveiset han i jern eller arbeidet med terrakotta. Etter hvert jobbet han mer og mer med konstruksjoner av skrapjern, rørstumper og avfall fra industrien. Parallellt med skulpturene skapte også Ramon collager fra 1960-årene av. Han rev ut formene i farget papir. Fargene var nøkterne i grått, gråbrunt og svart mot hvit bakgrunn med innslag av rødt eller oransje. Mye av det abstrakte formspråket som man finner i collagene overførte Isern til sin grafikk.

Man kan si at Ramons produksjon faller i to grupper; den ene forenklet figurativ, og den andre helt abstrakt. I Norge stod den figurative tradisjonen sterkt innen skulpturen. Ramon var blant de første her i landet da han mot slutten av 1950-årene brøt med dette. De nye skulpturene viser hans evne til å forene impulser både fra omgivelsene i sin nye hjemby, Trondheim, fra arkitektmiljøet ved Norges Tekniske Høgskole, fra katalansk kultur og internasjonal samtidskunst.

Per Høiem ved Galleri Ismene var en god venn av Ramon Isern og har uttalt: - Jeg ser ham også som den første som arbeidet med nonfigurativ skulptur i Norge og som en viktig impulsgiver til norsk kunstmiljø med sin bakgrunn fra Spania og Frankrike. Etter min mening fortjener han en større plass i moderne norsk kunsthistorie, selv om han på ingen måte er glemt etter at han gikk bort i 1989. Det er svært få andre norske kunstnere fra moderne tid, om noen i det hele tatt, som har vært gjenstand for en doktoravhandling.

Ramon Iserns kunstepoker & teknikker

Noucentisme: et utløp for politisk opposisjon/provokasjon kunstnere hadde mot katalansk offisiell kultur. Salvador Dali er kanskje den mest kjente maleren med opphav i Noucentisme.

Bricolage: et verk gjerne bestående av kasserte materialer og gjenstander som tidligere har inngått i en annen sammenheng og som blir satt sammen på en ny måte.

Modernisme: er ofte eksperimentell kunst med basis i form og farger og ikke basert på naturtro gjengivelse.

Mest kjente utsmykninger:
- Hovedskulpturen til høyalteret i sognekirken i Monroyo, Aragon, Spania (1953)
- Veggrelieff i Nordengården i Trondheim (1958)
- Altervegg Lademoen gravkapell (1964)
- Betongrelieff Staup gartnerskole (1964)
- Trappeskulptur til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab bibliotek (NTNU) (1975)
- 12 meter høy skulptur "Tetraeder" ved Oslo Helseråd, St.Olavs Plass (1969)
- Skulpturfontene i Holtermannsveien, Trondheim kommune (1972)
- Skulptur, Sola lufthavn (1987)

Offentlige samlinger:
- Museet for Samtidskunst
- Nasjonalgalleriet
- Museo national, Cuba
- Bergens Billedgalleri
- Trøndelag Kunstgalleri
- Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum