Sitater:

Jeg står helt uten engasjement ved begynnelsen til bildet. Det er viktig for meg å være upersonlig i forhold til kunstverket. Jeg innleder en slags diskusjon med materialet. Etter hvert kan det utvikle seg til en brukbar samtale og da skrider verket frem.

"Ramon Isern"


Kunst for kunsten skyld interesserer meg ikke lenger. Det er forholdet mellom meg og de menneskene som oppdager min kunst som er det essensielle. Jeg er lite interessert i å sitte alene i atleliet og skape et Collage, en skulptur eller et bilde.

"Ramon Isern"


Jeg kan ikke si hvor lite jeg egentlig har til overs for det syn som går ut på hvor stor makt kunstneren har over sine bilder. Det er bildet som skaper bildet, ikke kunstneren. Han er i virkeligheten bare et redskap.

"Ramon Isern"


Mitt liv som kunstner er korttidsperioder, og i øyeblikket er jeg sterkt opptatt av grafikk. Men jeg er ikke konformist og er mest opptatt av det som gjør livet rikere. Det må aldri bli kjedelig.

"Ramon Isern"